Adatkezelési Tájékoztató

EU adatvédelmi rendelet értelmében megújult adatkezelési szabályzatunk.

I. Az adatkezelő

Neve: Backaldrin Hungária KFT
Elérhetősége: [email protected]
Képviselő neve: Matkovics Ferenc
Telefonszáma: +36 24 540455
Hivatalos levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 20-22.
Adatkezelő honlapjának címe: www.backaldrin.hu/
Cégjegyzékszám: 13 09 105422

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

1. Kapcsolatfelvétel a honlapunkról

Ha kapcsolatfelvételi célból közvetlenül a [email protected] e-mail címre küld üzenetet, így kezeljük adatait:

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Nyilvános elektronikus levelezési címünkre közvetlenül is küldhet üzenetet, az így küldött üzenetnél megismerjük a nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozás, telefonszám, fénykép az aláírásnál). A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Hozzájárulása visszavonásáig. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, levelét törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a [email protected] e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetedet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve sem egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?
Ha ajánlatunkat elfogadja, eredeti üzenetét megtartjuk, mert a továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat

2. Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámaink tárcsázásával

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
A honlapunkra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk az Ön telefonszámát, és a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk és a további kapcsolattartást megkönnyítsük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától törlődik a készüléken, 30 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a [email protected] e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számát, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha kapcsolatban maradunk?
Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, telefonszámát megjegyezzük, elmentjük a telefonunkra, munkakapcsolatunk gördülékenységének biztosítása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait, erről lejjebb írunk.

3. Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címeinkre küldött üzenet, üzleti levelezés

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Nyilvános elektronikus levelezési címeinkre közvetlenül is küldhet üzenetet, az így küldött üzenetnél megismerjük a nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozás, telefonszám, fénykép az aláírásnál). A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk, egyedi ajánlatkérésére válaszoljunk, kérésére tájékoztassuk a szolgáltatásainkról, szerződési feltételeinkről.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, levelét törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a [email protected] e-mail címre, vagy más e-mail címünkre várunk, amelyre az eredeti üzenetet is küldte, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetedet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve sem egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?
Ha ajánlatunkat elfogadja, eredeti üzenetét megtartjuk, mert a továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat.

4. Szolgáltatásaink teljesítése

a. Szerződéskötés természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal írásban

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adataival: név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, személyes azonosító adatok (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel vagy adószám).
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, a kezelés célja a közöttünk létrejött megállapodás, a megállapodásunk részleteinek írásba foglalása. A partnereink beazonosításához feltétlenül szükséges adatokon túl kizárólag a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen személyes adatokat kérjük el.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A tárolás időtartama függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított öt évig biztosan megőrizzük adatait.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
A szerződő felek beazonosítása és a kapcsolattartás lehetőség biztosítása a teljesítés feltétele. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden adatát a rendszereinkből, így például a korábbi üzleti megbeszéléseinket, ajánlatkérését is.

b. Szerződéskötés jogi személyekkel írásban

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adataival: jogi személy képviselőjének neve, e-mail cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, a kezelés célja a közöttünk létrejött megállapodás, a megállapodásunk részleteinek írásba foglalása. A partnereink beazonosításához feltétlenül szükséges adatokon túl kizárólag a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen személyes adatokat kérjük el.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A tárolás időtartama függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított öt évig biztosan megőrizzük adatait.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
A szerződő felek beazonosítása és a kapcsolattartás lehetőség biztosítása a teljesítés feltétele. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden adatát a rendszereinkből, így például a korábbi üzleti megbeszéléseinket, ajánlatkérését is.

c. Megrendelés (írásbeli szerződéskötés nélkül)

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adataival: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve.
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, a kezelés célja a kereskedelmi tevékenységünk körében a megrendelések teljesítése, a partnerünk beazonosítása, a teljesítés során felmerülő részletkérdések, egyeztetések érdekében a kapcsolattartási lehetőség biztosítása.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A megrendeléstől számított öt évig megőrizzük adatait.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
Ezeket az adatokat ismernünk kell a teljesítéshez, ezért kötelező megadni őket. Az adatok közlésének hiányában a teljesítést nem vállaljuk.

5. Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
– Számláinkat elsősorban papír alapon állítjuk ki. A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázási név, számlázási cím.
– Ha szeretné, hogy e-mailen átküldjük a számlát, az e-mail címét is elkérjük.
– Ha átutalással egyenlíti ki a számlánkat, a bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél nevét és bankszámlaszámát.
Jogi kötelezettségünk a számlázás, ezért ezekre az adatokra feltétlenül szükségünk van.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A tárolás időtartamát jogszabály írja elő, eszerint a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznünk.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.

6. Szolgáltatásaink teljesítése – kiszállítás

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Szolgáltatásaink nyújtása, a kiszállítás során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adataival: kapcsolattartó neve, ha egyéni vállalkozó vagy természetes személy a megrendelőnk az ő neve is, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe.
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, a kezelés célja az Ön által megrendelt termék kiszállítása és átadása a beazonosított megrendelőnek, a kapcsolattartási lehetőség biztosítása, ha bármilyen probléma felmerülne a kiszállítás során.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A kiszállításhoz megadott adatait a kiszállítás teljesítéséig őrizzük meg.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
Ezeket az adatokat feltétlenül ismernünk kell a teljesítéshez, ezért kötelező megadni őket. Az adatok közlésének hiányában a teljesítést nem vállaljuk.

7. Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése

Székhelyünkön vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltetünk.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével együtt jár, hogy az irodánkba, székhelyünkre látogató természetes személyekről képfelvétel készül (rendszerünk hangot nem rögzít). A kamerarendszer által rögzített képmást hozzájárulás alapján kezeljük. A figyelmeztetést kihelyeztük a kamerák közelébe, ha valaki belép a kamerával megfigyelt területre annak tudatában, hogy róla kamerafelvétel készülhet, a belépést ráutaló magatartásnak tekintjük.

A látogatóknak szóló részletes tájékoztatást jól látható helyre kitettük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
15 napig.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, egy rövid üzenettel, amelyet a [email protected] e-mail címre küld.
A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető. A hozzájárulás visszavonását követően az Önt is ábrázoló felvételt töröljük, feltéve, hogy nincs más jogalapunk a felvétel megtartására, így például az nem szükséges jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

8. Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése

Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
Garanciális igényeit, fogyasztóvédelmi panaszait a neve, címe, e-mail címe, telefonszáma és garanciális igénye vagy fogyasztóvédelmi panasza leírásával érvényesítheti. Az Ön döntése, hogy él-e a jogi igények érvényesítésének lehetőségével, de ha megadja a kért személyes adatokat, azokat jogi kötelezettségünk alapján fogjuk kezelni.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A garanciális igényeiről és az egyéb fogyasztóvédelmi panaszairól szóló dokumentumokat öt évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
Amennyiben Ön garanciális igényét szeretné érvényesíteni vagy fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be hozzánk, a kért adatok megadása nélkülözhetetlen.

9. Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése

Munkánkat szoros együttműködésben végezzük hasonló területen dolgozó szakemberekkel, partnerekkel, segítséget kérünk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyektől, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk. Néha az ő munkavállalóikkal is felvesszük a kapcsolatot.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Partnereink esetén a természetes személyek nevét, munkahelyi címét, telefonszámát, e-mail címét, esetleg foglalkozását kezeljük jogos érdek alapján. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.

A jogos érdek miatt
Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre. Ha valaki nem szeretné a partnereink közül, hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, töröljük az adatokat. Jellemzően olyan adatokat kezelünk jogos érdek alapján, amelyet partnereink bocsátottak a rendelkezésünkre korábbi együttműködésünk vagy találkozásunk során.

10. Fényképek és videók nyilvánosságra hozatala weboldalainkon

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
A felismerhető természetes személyeket ábrázoló fénykép (képmás) szintén személyes adat. Ezeknek a fényképeknek a nyilvánosságra hozatala csak akkor lehetséges, ha tulajdonosa ahhoz hozzájárul. A weboldalainkon elhelyezett fényképek és videók szereplőinek képmását írásbeli hozzájárulás alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Hozzájárulás visszavonásáig.

Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a [email protected] e-mail címre várunk, ebben az esetben törölni fogjuk a valamely weboldalunkra kihelyezett fényképet, videót. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

11. Sütiket is kezel honlapunk

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A weboldal a Google Analytics-et, Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást használja (“Google”). A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat” használ, a számítógépén tárolt szöveges fájlok formájában, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által az e weboldal használatáról (beleértve az Ön IP-címét) származó információkat a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. A Google ezt az információt felhasználja a webhely használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetőinek weboldalon végzett tevékenységeire vonatkozó jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, ha a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik fél ezeket a Google nevében feldolgozza. A Google soha nem fogja társítani IP-címét más Google-adatokkal.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk.

– PHPSESSID: Ez azonosítja az ügyfelet és ebben tárolunk minden olyan adatot, ami az alap működéshez kell. A sütik törlődnek, amint bezárja a látogató a böngészőt / lejár a munkamenet. Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulását. A böngésző bezárásával törlődik a felhasználó gépéről.
– _ga: Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. Élettartama: 2 év. Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulását, mert nem ismerünk meg személyes adatot a használata során, ugyanis beépítettünk egy anonimizáló funkciót a rendszerbe.
– _gat: Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályozásához. Élettartama: 1 perc. Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulását.
– _gid: Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. Élettartama: 1 nap. Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulását.

Ma már nagyon egyszerű kikapcsolni a saját böngészőjében a sütiket:
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
– Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
– Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

IV. Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltatás
Androvera Consulting KFT
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +361 250 6729
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk.)

Könyvelés
Óbudai Könyvelő Iroda Kft
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +361 388 4153
(Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.)

Kiszállítás
Élsped Kft BESZ
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +3692 511663
Hozzáférés a szállítási címekhez és a szállítási címen megtalálható természetes személy kapcsolattartók adataihoz.

Jogi képviselet
Dr. Hajnal Zoltán
Email cím: [email protected]
Telefonszám: +3620 9797346
Hozzáférés a partnereinkkel szemben fennálló követeléseinket megalapozó iratokhoz, ezáltal a jogi személy partnereink képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adataihoz. Hozzáférés továbbá a szerződéseinkben szereplő személyes adatokhoz.

V. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Bizonyos személyes adatokat továbbítunk harmadik országba (USA). A kapcsolódó megfelelőségi határozat elérhető az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en

VI. Érintettek jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:
a) Hozzáférés a személyes adatokhoz
Jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, cégünk tájékoztatja, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

b) Helyesbítéshez való jog
Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatot, kérésére helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell.

c) Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatot Önről, ha visszavonta a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
Ha jogalap nélkül kezeltünk Önről egy személyes adatot, szintén törölni fogjuk.
Írtuk már feljebb is, a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen tiltakozhat, törlés lesz a vége gond nélkül.
Ha előfordulna, hogy például névvel ad rólunk kedvező véleményt, vagy kiteszünk egy közös fotót a közös munkáról, majd később élni szeretne az elfeledtetéshez való joggal, megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsuk.

d) Személyes adatok korlátozásához való jog
Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.
Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.
Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

f) Adathordozhatóság
Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

VII. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetét: [email protected]
Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

VIII. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

IX. A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.
Honlapunk és tárhelyünk biztonságáról állandó informatikai partnerünk gondoskodik.

X. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.

Szigetszentmiklós, 2018. május 23.

Tájékoztatónk készítésekor a következő forrásokra támaszkodtunk, a tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben is ezeket tartjuk irányadónak:
1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és
http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny
3. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
4. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);
http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf
5. 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf

Az adatvédelmi tájékoztató III. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:
1. Kapcsolatfelvétel a honlapunkról
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
2. Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámaink tárcsázásával
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
3. Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címeinkre küldött üzenet, üzleti levelezés
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
4. Szolgáltatásaink teljesítése
a) Szerződéskötés természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal írásban
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a szerződéses jogalap.
b) Szerződéskötés jogi személyekkel írásban
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a szerződéses jogalap.
c) Megrendelés (írásbeli szerződéskötés nélkül)
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a szerződéses jogalap.
5. Számlázási kötelezettségünk teljesítése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit.
6. Szolgáltatásaink teljesítése – kiszállítás
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a szerződéses jogalap.
7. Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
8. Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján a megőrzési idő 5 év.
9. Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.
10. Fényképek és videók nyilvánosságra hozatala weboldalainkon
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
11. Sütiket is kezel honlapunk
Oldalunk nem kezel olyan sütiket, amelyek hozzájárulást igényelnek.